top of page
IMG_8929.JPG

BAGGRUND

Hvad laver en gletsjerdetektiv?

Som glacialgeolog eller gletsjerdetektiv arbejder man med forhistoriske spor efter gletsjere og genskaber, hvordan klimaet var før i tiden. Det kan man gøre eksempelvis ved at studere spor i landskabet eller ved at tage sedimentkerner [sediment = ler, sand grus] fra bunden af fjorde og søer og undersøge de forskellige lag - akkurat ligesom med iskerner.

Ved at undersøge fortidens naturlige klimavariationer, kan vi forbedre vores forståelse for, hvordan klimasystemet i dag reagerer på den menneskeskabte opvarmning.

Jeg har arbejdet forskellige steder i Arktis og formidler med baggrund i min ekspeditions- og forskningserfaring klimakundskab til publikum på en underholdende og optimistisk måde.

bottom of page